POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

Kadin Haklari Ve Cinsiyet Eşitliği Politikası


İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

-Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
-Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
-Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
-Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
-Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
-Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
-İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
-Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
-Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

2015 © Hisar Otel. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım BursaProje.